VIKTIG INFORMASJON TIL BARNEHAGENE OM KORONAVIRUS

INFORMASJON FRA BERGEN KOMMUNE ANGÅENDE TILTAK FOR Å FOREBYGGE KORONASMITTE I BARNEHAGEN INFORMATION FROM BERGEN KOMMUNE ABOUT TAKING ACTION TO PREVENT CORONA IN BARNEHAGEN