Grensesetting i et relasjons -/dialogperspektiv

På foreldremøte i Solgløtt, 25. februar, snakket Synnøve Hysing-Dahl om grensesetting i dialog med barnet. Her er slides fra foredraget.