Velkommen til Solgløtt barnehage☀️

Solgløtt barnehage holder til i Lyngbøveien på Laksevåg, og har to avdelinger, med for tiden 26 barn fra 2 - 6 år, fordelt på Blåklokke og Smørblomst. Blåklokke: 11 2åringer / 2 pedagoger; Hilde og Hege og tre assistenter; Margit, Elena og Agartha. Smørblomst: 14 barn fra 3 - 5 / 1 pedagog; Gro Merethe, og to assistenter; Britt og Gunn. Elena er ekstra assistent og ellers vikar når det trengs. I tillegg har barnehagen en lærekandidat i Barne - og omsorgsfag; Lars. OBS! Solgløtt barnehage er på facebook Åpningstid: 7.30 - 16.30

I Solgløtt skal barna få omsorg og gode rammer for lek og samspill.

Vi har hovedfokus på språk og kommunikasjon, og vektlegger også tradisjoner og historien rundt høytidene våre.

De voksne skal være gode rollemodeller og skape trygge forhold for barna

Visjon for barnehagen:

٭I Solgløtt barnehage skal hvert barn bli sett og hørt.

٭Alle skal få oppleve nærhet og trygghet, og bli godt ivaretatt.

٭Vi skal vise respekt og anerkjennelse overfor barna, foreldre og hverandre.