Ansatte

Blåklokke

Margit Skumsnes Jensen

Stilling: Assistent

Gunn Alrek

Stilling: Assistent

Gerd Gåskjenn Askeland

Stilling: Styrer
993 49 494
gaskeland@nlmbhg.no

Hilde Tvedt Engjom

Stilling: Pedagogisk leder

Pedagogisk leder Blåklokke

Agartha Agyaponga

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

100% stilling

Smørblomst

Hege Irene Aasheim Dale

Stilling: Avdelingsleder

Pedagogisk leder Smørblomst

Britt Helèn Træet

Stilling: Assistent

Gerd Gåskjenn Askeland

Stilling: Styrer
993 49 494
gaskeland@nlmbhg.no

Gro Merete Trana

Stilling: Pedagogisk leder

Gro Merete er en av to pedagogiske ledere på Smørblomst

Elena Guddal

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider