Velkommen til NLM- barnehagene avd. Solgløtt barnehage 💛


Solgløtt barnehage drives av NLM-barnehagene AS

Vi holder til i Lyngbøveien på Laksevåg, og har to avdelinger:

Blåklokke: Avdeling med plass til 12 barn i alderen 0-3 år. Denne avdelingen har en pedagogisk leder og tre assistenter hvor en er fagarbeider, en har treårig helsefaglig bakgrunn og en har lang erfaring som assistent

Smørblomst: Avdelingen har plass til 20 barn i alderen 3-6 år. Denne avdelingen har to pedagoger, en assistent og en ekstraressurs knyttet til barn med spesielle behov.

Åpningstid: 7.30 - 16.30

SAMMEN OM Å SETTE VERDIFULLE SPOR!

I Solgløtt skal barna få omsorg og gode rammer for lek og samspill.

Vi har hovedfokus på språk og relasjonskompetanse. Vi bruker fortellinger fra Bibelen i samlinger og pedagogisk arbeid med barna. Vi vektlegger markeringer av de kristne høytidene. 

De voksne skal være gode rollemodeller og skape trygge forhold for barna:

٭I Solgløtt barnehage skal hvert barn bli sett og hørt.

٭Alle skal få oppleve nærhet, mestring og læring gjennom lek og aktiviteter. 

٭Vi skal vise respekt og anerkjennelse overfor barna, foreldre og hverandre.

Dager fylt med glede, kreativitet, lek og gode opplevelser i fellesskap der alle skal være inkludert.

Alle skal kjenne seg betydningsfulle og verdsatt både store og små.

Sovevakter - i Solgløtt har vi lenge hatt rutine på å ha sovevakter. Der er en ansatt med barna som sover, enten de sover ute eller inne.

Bekymret for barnet ditt og ønsker råd ?

 

Les mer om NLM-barnehagene her: http://nlm-barnehagene.barnehage.no